Historia i główne kierunki działalności

Spółka TRAKT powstała jako Gliwickie Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAKT” Sp. z o.o. na bazie majątku oddziałów transportowych Kopalń Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, „Gliwice”, „Sośnica”, „Szczygłowice” dnia 27.05.1994 r. z kapitałem zakładowym wynoszącym 886.200 zł, który w kolejnych latach ulegał stopniowemu podnoszeniu.

Pierwotnym celem powstania spółki była poprawa funkcjonowania systemu transportowego kopalń i jego dalszy rozwój.
Przez kolejne lata Spółka wykonywała usługi na rzecz podmiotów branży górniczej jak również stopniowo dywersyfikowała swoją działalność co zaowocowało stałym rozwojem Spółki, jak również wzrostem jej wartości i konkurencyjności na rynku.

W maju roku 2012 Spółka zmieniała nazwę na obecną, a w październiku tego samego roku nastąpiła inkorporacja Spółki TRAKT oraz trzech innych Spółek:

  • Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowe "ŻURAW" Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowe "EMA-TRANS" Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwa "OPERATOR" Sp. z o.o.

Skutkiem inkorporacji było znaczne zwiększenie ilości zatrudnianych przez Spółkę osób, jak również rozszerzenie zakresu usług wykonywanych na rzecz sektora górniczego.