Konkurs ofert na dostawę 2 używanych spycharek gąsienicowych HSW TD15C po uprzedniej odbudowie.

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna konkurs ofert na dostawę 2 używanych spycharek gąsienicowych HSW TD15C  po uprzedniej odbudowie.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty spełniającej wymagania  określone w Załączniku do nin. ogłoszenia. W ofercie prosimy o podanie warunków oraz formy dopuszczalnej płatności. Ofertę należy przesłać na adres mailowy p.jasinski(at)traktgliwice.pl lub złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 06.10.2017 r. godz. 10:00.

Do pobrania:
Specyfikacja techniczna